TP.HCM HUỶ BỎ 61 DỰ ÁN THU HỒI DO QUÁ 3 NĂM CHƯA TRIỂN KHAI, NHIỀU DỰ ÁN NẰM TRÊN "ĐẤT VÀNG"

TP.HCM HUỶ BỎ 61 DỰ ÁN THU HỒI DO QUÁ 3 NĂM CHƯA TRIỂN KHAI, NHIỀU DỰ ÁN NẰM TRÊN "ĐẤT VÀNG"
Ngày đăng: 15/02/2021 03:13 PM

  Sáng 9-12, ngày cuối cùng kỳ họp thứ 23 HĐND TP.HCM khóa IX đã thông qua nghị quyết hủy bỏ việc thu hồi đất đối với 61 dự án đã đưa vào kế hoạch sử dụng đất từ năm 2017 do đã quá 3 năm chưa triển khai thực hiện.

  Trong đó bao gồm 43 dự án thuộc danh mục thu hồi đất (không chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa), 8 dự án thuộc danh mục thu hồi đất và có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và 10 dự án thuộc danh mục có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (có 1 dự án trên 10ha).

  TP.HCM huỷ bỏ 61 dự án thu hồi đất chậm triển khai (Ảnh minh họa)

  Đối với 61 dự án bị hủy bỏ này, nghị quyết HĐND giao UBND TP.HCM công bố công khai hủy bỏ việc thu hồi đất đúng quy định để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đồng thời chỉ đạo sở ngành phối hợp quận huyện tiếp tục rà soát các dự án không triển khai, chậm triển khai để có giải pháp xử lý kịp thời theo luật định.

  Bên cạnh đó, HĐND TP ra quyết nghị thông qua danh mục 42 dự án mới cần thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa. Bao gồm 25 dự án cần thu hồi đất, 13 dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và 4 dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha.

  Ngoài ra, nghị quyết HĐND thông qua việc điều chỉnh tên, diện tích thu hồi đất và điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với 21 dự án đã được nghị quyết HĐND phê duyệt trước đây.

  Danh sách 61 dự án bị hủy xem TẠI ĐÂY.

  Nguồn : Thái An

  Bài viết khác: